Đầu báo nhiệt độc lập liên kết Dahua Wisualarm DHI-HY-HT10A-R8


Giá: 389.000VNĐ
Giá khuyến mại: 330.000VNĐ


Views : 7172

Đặt hàng


Đầu báo nhiệt độc lập liên kết Dahua Wisualarm DHI-HY-HT10A-R8

Thiết bị báo nhiệt liên kết DHI-HY-HT10A-R8 là một thiết bị phát hiện cháy loại A1, có khả năng phát hiện nhiệt độ từ 54°C đến 65°C. Đây là một loại nhiệt độ phổ biến khi xảy ra cháy trong nhà, do các nguyên nhân như quên tắt bếp, chập điện, hỏa hoạn… Khi phát hiện được nhiệt độ này, thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lớn trên 85 dB(A) ở khoảng cách 3 mét, giúp bạn và gia đình kịp thời thoát ra ngoài và gọi cứu hỏa.

Đầu báo nhiệt độc lập liên kết Dahua Wisualarm DHI-HY-HT10A-R8
Thiết bị báo nhiệt liên kết DHI-HY-HT10A-R8 là một thiết bị phát hiện cháy loại A1, có khả năng phát hiện nhiệt độ từ 54°C đến 65°C. Đây là một loại nhiệt độ phổ biến khi xảy ra cháy trong nhà, do các nguyên nhân như quên tắt bếp, chập điện, hỏa hoạn… Khi phát hiện được nhiệt độ này, thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo lớn trên 85 dB(A) ở khoảng cách 3 mét, giúp bạn và gia đình kịp thời thoát ra ngoài và gọi cứu hỏa.


Sản phẩm cùng loại