Bo mạch mở rộng 2 loop cho tủ Latitude


Giá: 8.500.000VNĐ


Views : 5051

Đặt hàng


Thông tin chi tiết

Dùng để mở rộng loop trên tủ Latitude. Mỗi card có khả năng mở rộng thêm 2 loop với mỗi loop 127 địa chỉ.

Thông tin chi tiết

Dùng để mở rộng loop trên tủ Latitude. Mỗi card có khả năng mở rộng thêm 2 loop với mỗi loop 127 địa chỉ.


Sản phẩm cùng loại