Giảm giá trọn kit camera Full HD từ ngày 25/5 đến 1/6!


Giảm giá trọn kit camera Full HD từ ngày 25/5 đến 1/6!


Cty Sơn Long: Giảm giá trọn bộ Camera Kit Full HD từ ngày 25/5 đến 1/6!Bao gồm:
+ 02 camera SL0422FHD1.5
+ 02 camera SL0522FHD1.5
+ 01 đầu ghi DVR SL204FHD
+ 01 ổ cứng 500GB
- Kèm theo nguồn - Nhân công lắp đặt - 50m dây tín hiệu